Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkolenia w szkole narciarskiej Ski2Sky i akceptuję jego warunki.